Blog o solarnoj energiji - Conseko doo

Solarne centrale rade posao i kada je napolju sneg

Solarne centrale proizvode električnu energiju i kada je napolju sneg. Za fotonaponske panele je poznato da je pri hladnom vremenu proizvodnja električne enerije veća u odnosu na uobičajenu temperaturu od 25 C za oko 0,4% po jednom stepenu C. Na slici se vidi proizvodnja solarne centrale ...

Koliko se isplate LED sijalice u kući?

Zamena običnih sijalica sa užarenim vlaknom sa LED sijalicama se brzo isplati. Ukoliko zamenenite sijaliju od 75W koja radi 6 sati dnveno, sa odgovarajućom LED od 15W, uštedi se 50W na sat ili 300W dnevno. To je mesečna ušteda od 9,3kW u januaru. Ovakva LED sijalica u našoj maloprodaji ima da se...

Prikaz rada solarne elektrane u decembru

Na ovom videu prikazujemo rad solarne centrale solarne centrale uživo, kako je snimljeno. Prikaz video snimka Ukupna instalirana snaga solarne elektrane u Beogradu je 50kW. Kapacitet gel baterija je 40kWh. Elektrana obezbeđuje električnu energiju za sopstvene potrebe na objektu....

Kako radi sistem za proizvodnju struje za sopstvene potrebe

Sistem sa skladištenjem energije za sopstvene potrebe (ESS) Pomoću Victron ESS sistema sa baterijama za skladištenje energije za sopstvene potrebe, struja se koristi za sopstvene potrebe (self consumption), bez predaje viška proizvedene energije u mrežu. Pored toga, ovaj sistem ima opciju i da se predaje višak struje u distributivnu mrežu. Proizvodnja i predaja...

Solarne nadstrešnice

Solarni paneli na vrhu krova su sjajni, ali nisu idealni za svaku kuću ili poslovni objekat. Primera radi, mnoge kuće na sunčanim lokacijama, imaju krovove sa tzv. španskim pločicama. Izgled takvih krovova konvencionalni solarni paneli često narušavaju , a instalacija preko pločica može da ošteti iste. Šta raditi u slučaju...