Generatori

Generator struje sa solarnim panelima

Generator struje na solarnu energiju, proizvodi struju za sopstvene potrebe ili za predaju u distributivnu mrežu.

Generator struje za nezavisno snabdevanje električnom energijom može da koristi tečno gorivo, gas ili obnovljive izvore energije.

Generatori na solarnu energiju česta su zamena za generatore na dizel ili benzin. Generator struje sa solarnim panelima obezbeđuje struju u kontinuitetu i ne proizvodi buku, za razliku od drugih generatora. Fotonaponski solarni generatori poseduju solarne ćelije koji energiju svetlosti pretvaraju u električnu. Ukoliko benzinski agregat treba gotovo svakodnevno da radi, može se napraviti velika ušteda kada se uz takav agregat koristi solarni generator.

Kada u jednom sistemu električnu energiju proizvode dizel agregat i generator struje na solarnu energiju, to se naziva hibridni sistem napajanja. U principu, 10 meseci u toku godine mogu da se koriste solarni generatori električne energije. U periodu kada nema dovoljno sunca, prilikom nedostatka potrebne energije uključuje se dizel agregat.

Više detalja o rešenjima gde se primenjuju solarni generatori struje pogledajte na strani nezavisni sistemi. Snaga koju mogu da poseduju solarni generatori kreće se najčešće od nekoliko vati pa do nekoliko stotina kilovata.

U nastaku izdvajamo pregled nekoliko modela naših generatora struje:

Model  Snaga generatora Maksimalno
vršno opterećenje

Dnevna
proizvodnja struje

Generator  SunGen 1 4kW 12kW 8kW
Generator  SunGen 2 8kW 16kW 20kW
Generator  SunGen 3F 15kW (trofazni) 30kW 50kW

Pozovite Conseko d.o.o. da za vaše potrebe odredi odgovarajući generator električne energije.