Solarne elektrane

solarna elektrana 500kW

Solarna elektrana 560kW, Gruner Vlasotince

solarna elektrana 500kW

Elektrana u Vlasotincu, 560kW

Solarna elektrana Cubi Novi Sad 150kW

Solarna elektrana Cubi Novi Sad, 150kW

Solarna-elektrana-Obilicev-venac

Solarna elektrana na garaži Obilićev Venac

Solarna elektrana ProCredit

Solarna elektrana ProCredit 40kW u Beogradu

Solarna elektrana Niš, 50kW

Solarna elektrana Philip Morris u Nišu, 50kW

Solarna elektrana 50kW, Smederevo

Solarna elektrana u Smederevu, 50kW

Niži troškovi za energiju uz dobijanje čiste energije

Ostvarite uštede uz proizvodnju čiste energije iz sopstvene solarne elektrane!

Sa više od 12 godina iskustva na izvođenju solarnih elektrana, Conseko d.o.o. Beograd će Vas usmeriti kroz koncept solarne elektrane za sopstvene potrebe.

Solarne elektrane proizvode "čistu" električnu energiju, a ukoliko imate veću krovnu površinu, solarna elektrana je idealno rešenje za smanjenje vaših računa za električnu energiju. Proizvedena električna energija iz solarne elektrane će se koristiti za potrebe sopstvene potrošnje. Ova čista energija smanjuje energiju koju bi ste platili preuzimanjem iz električne mreže, čime možete ostvariti značajne uštede.

Već nekoliko godina u Srbiji nema subvencija za predaju električne enegije iz solarne elektrane u mrežu. Međutim, postepeni pad cena solarnih panela, učinio je da solarne centrale od 15 do 150kW kod nas postanu ekonomski isplative i vrate ulaganje već nakon 6 godina.

Proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe

Solarne elektrane mogu da obezbede 30-70% električne energije od sopstvene potrošnje, prilikom proizvodnje električne energije tokom dana. Da bi elektrana na mreži mogla da proizvodi električnu energiju isključivo za sopstvene potrebe, neophodno je da poseduje „smart metar“ koji meri tokove električne energije iza mernog mesta i ograničava proizvodnju invertora kada je ona potencijalno veća od potrošnje električne energije na objektu. Solarne centrale snage od 3kW do 5kW mogu da obezbede preko 70% potreba za električnom energijom domaćinstva, dok su solarne elektrane snage veće od 15kW ekonomski isplativo rešenje za privredu.

Predaja viškova zelene energije u mrežu

Višak energije iz solarne elektrane može da se prodaje snabdevaču električnom energijom, ali za to je neophodno da se sačini tehnička dokumentacija i dobiju dozvode, pre potpisivanja ugovora.

Na taj način, mali proizvođač električne energije, koji energiju proizvodi pre svega radi zadovoljenja sopstvenih potreba i smanjenja računa za električnu energiju, viškove energije iz sopstvenih kapaciteta može da preda u elektro distributivni sistem.

U najavi novog zakona o OIE je da će za elektrane do 10kW biti pojednostavljena procedura za dobijanje dozvola za predaju viškova u mrežu.

Građani, t.j. fizička lica će moći da koriste proizvedenu energiju iz solarnih panela za sopstvene potrebe, a viškove neiskorišćene energije predaju u električnu mrežu uz zamenu kWh za kWh, ili naplatu predatog viška energije.

PRIMER: ISPLATIVOST MINI SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 8KW.

Solarna centrala maksimalne snage 8 kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 10,2 x5,1m)

Broj solarnih panela:

25 kom (po 325 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili poslovnog objekta, u okolini Beograda

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

8,2 m x 5,1 m

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  7.250,00 EUR (sa montažom, bez 20% PDV)

Cena električne energije za široku potrošnju

18,588 din/kWh VT, crvena tarifa

9,294 din/kWh VT, plava tarifa

+7,5% akciza

Godišnja proizvodnja energije u beogradskom okrugu:

10.000 kWh

Procenjena godišnja ušteda:
 (ako 4 meseci imate 400kWh u "crvenoj" zoni, na višoj tarifi)
986,35 EUR bez PDV
Prosti period povratka investicije:
  7,35 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:( bez rasta cena  el. energije)

ušteda ...  13.600 EUR

Isplativost investicije ulaganjem u solarnu elektranu je bolja od ulaganja novca u banku. Ukoliko tokom dana imate potrošnju energije u određenim časovima veću od 3kW (zimi ili leti), solarna elektrana za sopstvene potrebe može da Vam donese dobre uštede. Gore navedeni proračun prikazuje godišnje uštede po trenutno važećim cenama električne energije, ukoliko na mesečnom obračunu za el. energiju u određenim mesecima imate više od 200kWh u "crvenoj tarifi" pri dnevnoj potrošnji.

PRIMER: ISPLATIVOST SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 32KW ZA PRAVNO LICE, MALI KUPCI

Solarna elektrana 30kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 21x8,5m2)

Broj solarnih panela:

100 kom (po 320 W)

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

21 m x 8,5 m

Godišnja proizvodnja energije u beogradskom okrugu:

40.000 kWh

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  20.300,00 EUR (sa montažom, bez 20% PDV)

Cena električne energije za male kupce na naponu 400V

7,973 din/kWh VT

2,233 din/kWh VT, pristup sistemu

+7,5% akciza

Procenjena godišnja ušteda
po trenutnim cenama:
3733 EUR bez PDV
Prosti period povratka investicije:
  5,43 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:( bez rasta cena  el. energije)

ušteda 51.515  EUR

Izgradnja solarne elektrane podrazumeva sistem ključ u ruke, sa isporukom komponenti izvođenjem i puštanjem centrale u rad.

Druge opcije

Za solarne centrale manje od 5kW, preporučujemo sisteme sa baterijama. Više detalja na stranici hibridni i nezavisni sistemi .

Solarne elektrane Conseko

Za potrebe realizacije solarne elektrane Conseko obavlja:

  • Optimalno planiranje i projektovanje solarne eletrane
  • Isporuku visoko kvalitetnih sertifikovanih solarnih panela od polikristalnih i monokristalnih solarnih ćelija
  • Isporuku mrežnih pretvarača Fronius visoke klase, proizvedenih u Zapadnoj Evropi
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad solarne centrale
  • Praćenje proizvodnje sa internet sajta
  • Servis i održavanje

Trajnost solarne centrale

Solarne centrale koje izvodimo imaju preko 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju preko 80% svojih početnih performansi.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti i budućnosti! Ne propustite priliku da se uključite u čiste tokove nove energetske revolucije.
Za Vaše potrebe možemo da obračunamo isplativost solarne elektrane, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo realizaciju kompletne Solarne centrale.