Solarne elektrane

solarna elektrana 500kW

Solarna elektrana 560kW, Gruner Vlasotince

solarna elektrana 500kW

Prvi prozumer u Srbiji, 560kW

Solarna elektrana Cubi Novi Sad 150kW

Solarna elektrana Cubi Novi Sad, 150kW

solarne elektrane u Vojvodini

Solarna elektrana 170kW, Mix Trade, Bački Petrovac

Solarna elektrana u Moravskom okrugu

Solarna elekrtrana 142kW, Agroexim, Bogdanje

Solarna-elektrana-Obilicev-venac

Solarna elektrana na garaži Obilićev Venac

Solarna elektrana ProCredit

Solarna elektrana ProCredit 40kW u Beogradu

Solarna elektrana Niš, 50kW

Solarna elektrana Philip Morris u Nišu, 50kW

Solarna elektrana 50kW, Smederevo

Solarna elektrana 50kW, prozumer As Impeks, Smederevo

Niži troškovi za energiju uz dobijanje čiste energije

Ostvarite uštede uz proizvodnju čiste energije iz sopstvene solarne elektrane!

Sa 15 godina iskustva na izvođenju solarnih elektrana, Conseko d.o.o. Beograd će Vas voditi kroz koncept izgradnje solarne elektrane za sopstvene potrebe.

Solarne elektrane proizvode "čistu" električnu energiju, a ukoliko imate veću krovnu površinu, solarna elektrana je idealno rešenje za značajno smanjenje vaših računa za električnu energiju. Proizvedena električna energija iz solarne elektrane će se koristiti za potrebe sopstvene potrošnje. Ova čista energija smanjuje energiju koju bi ste platili preuzimanjem iz električne mreže, čime možete ostvariti značajne uštede.

Već nekoliko godina u Srbiji nema subvencija za predaju električne enegije iz solarne elektrane u mrežu. Međutim, pad cena solarnih panela iz godine u godinu, učinio je da solarne centrale od 15 do 150kW kod nas postanu ekonomski isplative i vrate ukupno ulaganje već nakon 5 do 6 godina.

Proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe

Solarne elektrane mogu da obezbede 30-70% električne energije od sopstvene potrošnje objekta, prilikom proizvodnje električne energije tokom dana. Da bi elektrana na mreži mogla da proizvodi električnu energiju isključivo za sopstvene potrebe, neophodno je da poseduje „smart metar“ koji meri tokove električne energije iza mernog mesta i ograničava proizvodnju invertora kada ona može biti veća od potrošnje električne energije na objektu. Solarne centrale snage od 3kW do 5kW mogu da obezbede preko 70% potreba za električnom energijom domaćinstva, dok su solarne elektrane snage veće od 15kW ekonomski isplativo rešenje za privredu.

Predaja viškova zelene energije u mrežu

Višak energije iz solarne elektrane može da se predaje snabdevaču električnom energijom, ali za to je neophodno da se sačini tehnička dokumentacija i dobiju saglasnosti od Elektrodistribucije.

Na taj način, mali proizvođač električne energije, koji energiju proizvodi pre svega radi zadovoljenja sopstvenih potreba i smanjenja računa za električnu energiju, viškove energije iz sopstvenih kapaciteta može da preda u elektro distributivni sistem.

Građani, t.j. fizička lica iz solarne elektrane snage do 10.6kW mogu da koriste proizvedenu električnu energiju koriste za sopstvene potrebe, a viškove neiskorišćene energije skladište u električnu mrežu i nakon toga ponovo preuzmu prethodno predati višak električne energije.

Na osnovu Uredbe o kupcu-proizvođaču, kao i Zakona o planiranju i izgradnji za solarne elektrane od 10kW do 50kW je pojednostavljena procedura za dobijanje dozvola za predaju viškova u mrežu.

PRIMER: ISPLATIVOST SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 54KWp ZA PRAVNO LICE, MALI KUPCI

Solarna elektrana 54kWp 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 280m2)

Broj solarnih panela:

132 kom (po 410W)

Ukupna snaga invertora:

49kW

Godišnja proizvodnja energije u beogradskom okrugu:

63.900 kWh

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  42.300,00 EUR (sa montažom i
dokumentacijom, bez 20% PDV)

Cena električne energije za male kupce
na niskom naponu 400V

0,1026 €/kWh VT
pristup sistemu 2,473 din/kWh u VT
+ naknade 0,801 +0,015 din/kWh
+7,5% akciza

Procenjena godišnja ušteda
po trenutnim cenama:
8963 €/god. bez PDV
Prosti period povratka investicije:
  4,72 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina bez rasta cena  el. energije

ušteda 123.690  €


Izgradnju solarne elektrane izvodimo po sistemu ključ u ruke, sa isporukom komponenti, izvođenjem, dokumentacijom i puštanjem centrale u rad.

PRIMER: ISPLATIVOST MINI SOLARNE ELEKTRANE SNAGE 8KW.

Solarna centrala maksimalne snage 8 kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 10,2 x5,1m)

Broj solarnih panela:

20 kom (po 410 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili poslovnog objekta, u okolini Beograda

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

8.2m x 5,2m

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  7.250,00 EUR (sa montažom, bez 20% PDV)

Cena električne energije za široku potrošnju

18,588 din/kWh VT, crvena tarifa
9,294 din/kWh VT, plava tarifa
+7,5% akciza

Godišnja proizvodnja energije u beogradskom okrugu:

10.000 kWh

Procenjena godišnja ušteda:
 (ako 4 meseci imate 400kWh u "crvenoj" zoni, na višoj tarifi)
986,35 EUR bez PDV
Prosti period povratka investicije:
  7,35 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:( bez rasta cena  el. energije)

ušteda ...  13.600 EUR


Isplativost investicije ulaganjem u solarnu elektranu je bolja od ulaganja novca u banku. Ukoliko tokom dana imate potrošnju energije u određenim časovima veću od 3kW (zimi ili leti), solarna elektrana za sopstvene potrebe može da Vam donese dobre uštede. Gore navedeni proračun prikazuje godišnje uštede po trenutno važećim cenama električne energije, ukoliko na mesečnom obračunu za el. energiju u određenim mesecima imate više od 200kWh u "crvenoj tarifi" pri dnevnoj potrošnji.

Druge opcije

Za solarne centrale manje od 5kW, preporučujemo sisteme sa baterijama. Više detalja na stranici hibridni i nezavisni sistemi .

Solarne elektrane Conseko

Za potrebe realizacije solarne elektrane Conseko obavlja:

  • Optimalno planiranje i projektovanje solarne eletrane
  • Isporuku visoko kvalitetnih sertifikovanih solarnih panela od polikristalnih i monokristalnih solarnih ćelija
  • Isporuku mrežnih pretvarača Fronius visoke klase, proizvedenih u Zapadnoj Evropi
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad solarne centrale
  • Praćenje proizvodnje sa internet sajta
  • Servis i održavanje

Trajnost solarne centrale

Solarne centrale koje izvodimo imaju preko 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju preko 80% svojih početnih performansi.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti i budućnosti! Ne propustite priliku da se uključite u čiste tokove nove energetske revolucije.
Za Vaše potrebe možemo da obračunamo isplativost solarne elektrane, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo realizaciju kompletne Solarne centrale.