Za investicije u korišćenju solarne energije u poljoprivredi u maju se konkuriše za 50% bespovratnih sredstava od Svetske banke

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima otvoren Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini, sa finansiranjem od strane Svetske banke.

Ukupna vrednost investicija iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 do 50.000 evra, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 EUR. Za sprovođenje Prvog javnog poziva u 2021.godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 700.000.000 dinara.

Ciljna grupa ovog konkursa su:

  1. Žene
  2. Mladi poljoprivredni proizvođači u ugroženim područjima (nerazvijene/siromašne opštine).

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze. Od preostalih 50%, obezbeđuju se 10% iz sopstvenog učešća, a 40% iz kredita.

Bespovratna sredstva u okviru programa podrške izmedju ostalog obuhvataju kapitalne investicije za nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenja energetske efikasnosti (korišćenje solarne energije).

Prihvatljive investicije se odnose na unapređenje konkurentnosti u oblasti primarne poljoprivrede koja obuhvata: proizvodnju mleka, mesa, akvakultura, pčelarstva, biljnu proizvodnju, proizvodnju voća, povrća, grožđa i cveća. Na konkurs u skladu sa Pravilnikom mogu da se jave poljoprivredna gazdinstva, mikro, mala i srednja preduzeća, koji treba da ispunjavaju uslove u pogledu maksimalne veličine obradivih površina, odnosno broja grla.

Naravno, vredi koristiti bespovratna sredstva. Ukoliko ste zainteresovani da konkurišete za investicije za energetsku efikasnost i opremu za solarnu energiju:

Conseko d.o.o. će Vam pružiti podršku za pripremu prijave i kasnije izvođenje projekta. Rok za podnošenje prijava je do 4. juna 2021.

Korisnik bespovratnih sredstava može početi sa investicijama i aktivnostima, predviđenim Projektom, nakon potpisivanja Ugovora i nakon što sredstva u punom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova budu uplaćena na namenski račun kod poslovne banke.

Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke koji uvodi novi model finansiranja kako bi se osnažili mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća i unapredila konkurentnost poljoprivredne proizvodnje.