Pretvarači napona za nezavisne objekte

Pretvarači napona su uređaji koji jednosmernu struju pretvaraju u naizmeničnu struju, potrebnu za rad standardnih elektičnih uređaja.

Nezavisni (ostvrski) sistemi koriste struju iz solarnih panela i akumulatora da bi proizveli napon 230V. pretvarače napona koristimo kada ne dobijamo struju iz električne mreže.
Pretvarači za  nezavisne sisteme mogu biti ostrvski ili UPS sistemi.
Ostvrski sistemi su za kuće, vikendice, kamp prikolice, čamce, splavove i slično, gde nije dovedena el. energija.UPS pretvarači obezbeđuju besprekdino napajanje u slučaju kada dođe do nestanka struje.
Napon akumulatora
Ostrvski pretvarači napona pretvaraju jednosmernu struju iz akumulatora, napona 12V, 24V ili 48V, u naizmeničnu struju napona 230V. Za manje sisteme se obično koriste invertori manje snage i sa nižim naponom akumulatora. Suprotno se radi kod većih sistema. Na primer, invertori do 2.000W imaju nominalni napon baterije 12V; 4.000W modeli obično imaju 24V ili 48V nominalni napon baterije; i 5.000W modeli su obično upareni sa baterijama nominalnog napona 48V.

Invertori sa sinusnim izlaznim naponom, ili sa modifikovanim sinusom
Prema izlaznom signalu pretvarači se dele na pretvarače sa modifikovanim sinusom i sinusne pretvarače.
Pretvarači napona sa modifikovanim sinusom su jednostavnije konstrukcije i povoljniji su po ceni. Oni mogu da se koriste za napajanje uređaja kao što su frižideri, televizori, ručni alati, sijalice itd. Međutim, oni mogu da proizvode smetnje pri radu pojedinih uređaja kao što su LED televizori, muzički uređaji i neonska rasveta. Njihova karakteristika napona ima „testerast“ oblik.
Sinusni pretvarači su uređaji koji su složenije tehnologije i proizvode čist naizmenični sinusni signal, kakav postoji na električnoj mreži. Sinusni izlaz može praktično da napaja bilo koju vrstu potrošača, čak i osetljivu audio elektroniku. Izlazni signal ovih pretvarača je identičan izlaznom signalu iz elektro mreže.

Kontinuirana izlazna snaga ostrvskih pretvarača
Pretvarač obezbeđuje energiju za kompletno AC opterećenje. Potrebno je da pretvarač ima dovoljno snage da zadovolji potrebe svih aparata koji rade istovremeno. Pre izbora invertora morate da znate koji će pretvarači biti korišćeni i kolika je njihova ukupna snaga.
Jedna od bitnih karakteristika pretvarača za energetski nezavisne objekte jeste da prilikom starta elektromotora mogu da obezbede struju za pokretanje motora. Naime, prilikom starta elektromotora, struja pri pokretanju je nekoliko puta veća nego kod standardnog režima rada motora. Takva pojava se dešava kod pokretanja frižidera, pumpe ili bilo kog elektromotora.
Prednost ovih pretvarača u odnosu na električne agregate jeste u tome da ne moraju da imaju nekoliko puta veću snagu da bi mogli da pokrenu neku pumpu. Ovi  pretvarači prilikom starta mogu da obezbede vršnu snagu koja je potrebna da motor „uhvati zalet“.

Punjač baterija
Mnogi ostrvski invertori imaju integrisan punjač koji se može koristiti za punjenje baterija iz AC izvora, kao što je dizel agregat, ili električna mreža. Ova funkcija negira potrebu za zasebnim punjačem. Integrisani punjač je posebno koristan u periodima kada fotonaponski paneli ne mogu da drži korak sa kućnim opterećenjima, kao što su tokom kratkih i često oblačnih dana zimi. Punjač baterija se koristi i za „izjednačavanje“ napona baterije tako što ih kontrolisano prepunjava, vodeći računa da se čak i najslabije baterije povremeno dopune. To je veoma preporučljivo za održavanje i dug radni vek baterija.