Novi konkurs za bespovratna sredstva za navodnjavanje u Vojvodini

Pokrajniski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinasiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoprije Ap Vojvodine.

Između ostalog, bespovratna sredstva dodeljuju se za sufinasiranje postavljanja cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka Sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija i drugo. Za konkurs je predvidjen budžeta do 370.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrdjuhe se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mladji od 40 godina.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po povom konkursu utvrdjuje se u isnosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije, u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, drugi mladji bespovratna sredstva se utvrdjuju u iznosu do 60%.

Deo ovih bespovratnih sredstava se odnosi na mobilne linije za navodnjavanje sa sopstvenom energijom (Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje, pumpe za navodnjavanje, agaregat za pokretanje pumpi za navodnjavanje i tifon).

Za realizaciju, mobilnog solarnog sistema za navodnjavanje obratite se firmi Conseko d.o.o. na telefon 011/2971-995.

Prilikom obračuna, uzima se vredenost investicije bez PDV. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara, odnosno 7.700.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mladji od 40 godina.

Država je opet prepoznala važnost OIE , što je ogroman uspeh.

Ovaj konkurs je otvoren do 18.03.2021. godine.

Pravilnik i obrazac za konkurisanje ovih bespovratnih sredstava možete preuzeti sa: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22482