Najveći projekat za solarno navodnjavanje na Balkanu

U saradnji sa svojim partnerom kompanija Luxor iz Nemačke je isporučila solarne panele za napajanje pumpi za navodnjavanje voćnjaka u Hrvatskoj. Projekat je realizovan u maju 2016. godine. Instalirana snaga solarnih panela je 90,75 kW, a čine je polikristalni solarni paneli LX-250P.
Stari sistem za navodnjavanje iz jezera sastojao se od dizel agregata i 6 starih, dotrajalih pumpi. Postojeći dizel agregati su zamenjeni novim ekološki prihvatljivim izvorom energije – solarnim panelima, a stare pumpe koje su koristile 33.500 litara goriva iz agregata godišnje su zamenjene sa 3 nove, energetski efikasne pumpe za navodnjavanje. Jedan deo sistema koristi potapajuće pumpe za transport vode iz bunara u akumulaciono jezero, dok se drugi set pumpi koristi za transport vode iz jezera ka površinama za navodnjavanje.