Kako orijentacija solarnih panela utiče na proizvodnju?

Optimalan nagib krova na koji se postavljaju  solarni paneli  je između 30 i 35 stepeni u odnosu na horizont. U slučaju kada je krov potpuno ravan, proizvodnja struje će biti 12% manja u odnosu na krov okrenut prema jugu čiji je nagib 30 stepeni.
Čest je slučaj da kuća nema potpunu orijentaciju prema jugu. Gubici kada je krov okrenut jugoistočno ili jugozapadno, pod uglom od 45 stepeni od pravca juga iznose samo 4%. Razlog tome je da se solarna energija ne dobija samo kroz direktno zračenje sunca, već i difuziju zraka kroz atmosferu i odbijanjnje zraka od objekata na zemlji.
Kada je krov okrenut potpuno prema istoku proizvodnja struje će iznositi 87% proizvodnje koja bi bila kada je krov orijentisan prema jugu. Na proizvodnju struje koju daju solarni paneli utiče intenzitet sunčevog zračenja, a na spoljlna temperatura vazduha.
Podatke za navedeni primer smo uzeli za lokaciju Kragujevca.