Kakav krov obezbeđuje solarnu energiju za čitavu godinu?

Električna energija je potrebna svih meseci u godini, ako se objekat koristi čitave godine.

Najbolji krov koji može da obezbedi dovoljnu količinu energije u zimskim mesecima je oštar planinski krov. Takvi krovovi imaju nagib od 50 stepeni ili više. Krov sa oštrim nagibom bolje hvata zrake sunca u zimskom periodu.

Objekat za solarni nezavisni sistem koji daje dovoljno energije u zimskim mesecima treba da ima oštar krov.

Sa jedne strane bitno je da se na takvom krovu ne zadržava sneg, dok je sa druge strane najbolje da krov treba bude što bliže uglu od 90 stepeni prema Suncu. Za zimske mesece to odgovara nagibu krova od 60 stepeni. Sa takvim krovom ne morate da brinete da li će biti dovoljno energije u zimskim mesecima.

Paketi za nezavisne sisteme za vikendice

Planinski krov je pogodan za solarne panele zimi

Solarni krov na Kopaoniku