Farmaceutski gigant Novo Nordisk koristi 100% obnovljivu energiju

Evropski farmaceutski gigant Novo Nordisk jedna je od retkih kompanija koja je već je dostigla cilj da koristi 100% obnovljive energije.

Evo koji su novi ciljevi kompanije:

Želimo da naši dobavljači koriste 100% obnovljivu energiju

Postavili smo ambiciozan cilj da obezbedimo da svi naši direktni dobavljači do 2030. godine snabdevaju naše poslovanje koristeći 100% obnovljivu energiju.

Naš lanac snabdevanja čini 80% ukupnih emisija CO2

Kao globalna kompanija, verujemo da kada razmišljamo o uticaju na životnu sredinu moramo razmišljati dalje od sopstvenog poslovanja. Danas naš lanac snabdevanja čini 80% ukupnih emisija CO2. Da bismo postigli svoj krajnji cilj da postanemo kompanija koja koristi 100% obnovljivu energiju, moramo pažljivo da pogledamo i kompanije sa kojima radimo.

Naš željeni cilj

60.000 dobavljača koji koriste obnovljivu energiju do 2030
300.000 tona CO2 eliminisaće se svake godine postizanjem našeg cilja
20.000 tona CO2 eliminisano u 2020. godini kao rezultat prelaska dobavljača na obnovljivu energiju

Radimo sa dobavljačima da bismo postigli svoj cilj

Da bismo postigli svoj cilj, ekološki zahtevi biće deo svih novih i trenutnih ugovora sa dobavljačima. Ali, takođe ćemo raditi zajedno sa postojećim i novim dobavljačima, deleći sa njima ono što smo naučili o ugrađivanju obnovljive energije kroz naše vlastite operacije.

Uticaj na životnu sredinu izvan našeg sopstvenog poslovanja

Podržavajući naše dobavljače da koriste obnovljivu energiju, nadamo se da ćemo i šire doprineti smanjenju emisija, jer bi druge kompanije mogle imati koristi od pomeranja svojih dobavljača ka većoj održivosti.

Nulti uticaj na životnu sredinu

Naša strategija nultog uticaja na životnu sredinu naziva se „Cirkular for Zero“. Znamo da mnogi ljudi i organizacije rade na tome da kružna ekonomija postane stvarnost. Želimo da budemo deo te promene.