Doneta uredba za kupce-proizvodjace energije

Vlada Srbije usvojila je uredbu za kupce-proizvođače, kojom se fizičkim licima omogućuje da proizvode električnu energiju iz solarnih panela.
Uredbom se predviđa da fizička lica i mali kupci električne energije, kada ne koriste energiju iz solarnih panela, mogu da predaju viškove električne energije u distributivni sistem. 
Snaga mini elektrane koja se može izgraditi na ovaj način ograničena je odobrenom snagom potrošnje električne energije, odnosno na 10,8kW. 
Pored donošenja uredbe, Vlada je najavila subvencionisanje ulaganja u solarne panele za domaćinstva u iznosu do 50%, dok se prvi konkursi za sufinansiranje očekuju u decembru 2021. godine.