Bosch proširuje snabdevanje solarnom energijom

Bosch je potpisao tri solarna PPA-a sa Statkraft-om, Vatenfal-om i RVE-om i povećava proizvodnju iz solarnih elektrana za sopstvenu potrošnju.

Na putu ka klimatskoj neutralnosti, obnovljivi izvori predstavljaju ključno područje u kojem kompanije mogu izvršiti velika prilagođavanja. Bosch proširuje internu proizvodnju električne energije na svojim lokacijama i postaće dugoročni kupac obnovljive električne energije iz novoizgrađenih vetroparkova i sunca. U tom cilju, dobavljač tehnologije i usluga potpisao je tri ekskluzivna ugovora o dugoročnoj kupovini solarne električne energije sa dobavljačima RVE, Statkraft i Vatenfal.

Boschove nemačke lokacije već su klimatski neutralne

Uprkos izazovnoj situaciji zbog trenutne pandemije koronavirusa, Bosch napreduje sa svojim visoko ambicioznim klimatskim akcionim planovima: „Klimatske promene ne prave pauzu, pa tako ni mi. Do kraja godine postići ćemo ambiciozni cilj da više ne ostavljamo ugljenični otisak “, rekao je Volkmar Dener, izvršni direktor Bosch Grupe. Svih 400 Bosch lokacija širom sveta tada će biti klimatski neutralne. Nemačke lokacije kompanije su klimatski neutralne od kraja 2019. godine. „Naši napori za energetsku tranziciju nastaviće se i nakon 2020. godine. Ulaganje u obnovljive izvore energije je važan dokaz za to“, dodao je Dener, objašnjavajući da, iako klimatska akcija košta, rad ništa ne bi bilo skuplje – pogotovo jer ulaganje u energetsku efikasnost takođe dovodi do smanjenja troškova

Za trećinu manja emisija CO2 u roku od jedne godine

Pored obnovljivih izvora, Bosch ulaže pre svega u energetsku efikasnost na svojim lokacijama kako bi ostvario neutralnost ugljenika. Od sada do 2030. godine kompanija namerava da dalje poboljša ekološki kvalitet svoje ugljenične neutralnosti postepenim pojačavanjem ove dve mere. Kao efikasna kratkoročna poluga, Bosch takođe kupuje zelenu električnu energiju iz postojećih postrojenja i u potpunosti nadoknađuje neizbežne emisije ugljenika odabranim klimatskim merama. „U 2020. godini udeo nadoknade ugljenika biće daleko manji od predviđenog. Drugim rečima, napredujemo brže nego što smo očekivali u daljem poboljšanju kvaliteta mera koje preduzimamo “, rekao je Dener. Bosch namerava da značajno poveća udeo obnovljivih izvora u svojoj potrošnji energije. Tri nova dugoročna sporazuma za solarnu električnu energiju vode kompaniju ka postizanju ovog cilja; oni takođe vode energetski prelaz napred. Ukupno je Bosch 2019. godine emitovao oko 1,94 miliona metričkih tona CO₂ širom sveta (opseg 1 + 2) – što je otprilike za trećinu manje nego prethodne godine.

Godišnje 100.000 megavat sati solarne električne energije kroz nova 3 PPA-a

Ugovorne strane RVE, Statkraft i Vatenfal snabdevat će Bosch isključivo iz novoizgrađenih pogona. Električna energija iz solarnih elektrana tri dobavljača transportovaće se kroz javnu mrežu kako bi se trošila na Bosch lokacijama u Nemačkoj. Od 2021. godine nadalje, ovo će pokrivati ukupan godišnji obim veći od 100.000 megavat sati – što je ekvivalent godišnjoj potrošnji električne energije do 30.000 privatnih domaćinstava ili 70 procenata potrošnje električne energije na lokaciji Bosch u Feuerbahu. Pod optimalnim fotonaponskim uslovima, maksimalna snaga biće dovoljna da istovremeno pokrije celokupne potrebe za električnom energijom postrojenja u Feuerbahu, Homburgu i Bambergu, bar na nekoliko sati. Dugoročni ugovori zamenjuju deo Bosch zelenih kupovina električne energije i traju između 12 i 16 godina. Statkraft već isporučuje struju od maja.

50 fotonaponskih sistema za sopstvenu potrošnju

Bosch grupa takođe teži potpisivanju takvih dugoročnih ugovora van Nemačke. Na primer, u Meksiku kompanija već pokriva do 80 procenata svojih potreba za energijom tako novom čistom snagom. Mnoge tamošnje Bosch lokacije dobijaju električnu energiju iz novoizgrađenog vetro-parka koja pripada energetskoj grupi Enel, a koja generiše oko 105.000 megavat sati godišnje. Partnerstvo sa Enelom trebalo bi da traje 15 godina. Pored ekskluzivne kupovine iz obnovljivih izvora energije, Bosch proširuje i sopstveno napajanje: kompanija trenutno generiše oko 60.000 megavat sati godišnje iz gotovo 50 sopstvenih fotonaponskih sistema. Na Bosch lokaciji Nashik u Indiji nalazi se najveća fabrika ove vrste u indijskoj automobilskoj industriji. Sveukupno, Bosch planira da proširi snabdevanje obnovljivih izvora energije na licu mesta na 400.000 megavat sati do 2030. Fotonaponski sistem u Bosch fabrici Hemaraj na Tajlandu, čiji je završetak planiran za 2020. godinu, proizvodiće 1.300 megavat sati električne energije godišnje.

Projekat svetionika je u fazi izrade u Tiringiji, u fabrici Bosch u Eisenahu: do 2022. godine, elektrana namerava da zadovolji svoje potrebe za električnom energijom vlastitom proizvodnjom električne energije iz fotonaponskih sistema i ekskluzivnom kupovinom električne energije iz vetroelektrana, istovremeno umanjujući potražnju kroz sofisticirane upravljanje energijom zasnovano na veštačkoj inteligenciji.(hcn)