Страна вести

Ово је страна вести. На њој објављујемо вести из других извора, о примени соларне енергије у свету и у земљи.
Уколико желите, можете се вратити на почетну страну Conseko – соларна енергија