Solarne centrale

Solarne centrale

Avala, solarna centrala 11kW

Solarne centrale

Loznica, solarna centrala 6,5kW

 Conseko solarna elektrana

Bačka Topola, solarna centrala 10kW

 Conseko solarna elektrana

Dobanovci, solarna centrala 8,8 kW

conseko Solarne centrale

Petrovac, solarna off-grid centrala 3kW

Beograd, solarna centrala 50kW

Solarne elektrane su instalacije koje proizvode struju, nalaze se na krovu objekta ili slobodnoj površini. Proizvedenu električnu energiju solarne centrale koriste za sopstvene potrebe ili prodaju elektrodistribuciji (na osnovu ranije sklopljenih ugovora).

Današnje ograničenje je da više nema subvencionisane otkupne cene za prodaju struje u distributivnu mrežu!

Međutim, kretanje cena električne energije i postepeni pad cena solarnih panela, učinili su da solarne centrale snage od 5 do 150kW i kod nas postanu ekonomski isplative nakon 6 ili više godina, kroz uštedu na potrošnji električne energije iz mreže. Kod stalne potrošnje el. energije tokom dana, solarne centrale mogu da pokriju do 70% utrošene električne energije. Uslov je da postoji kontinualna potrošnja električne energije tokom dana.

Conseko d.o.o. Beograd poseduje desetogodišnje iskustvo u projektovanju i izvođenju solarnih elektrana.

Primer: isplativost solarna elektrana snage 4,86kW za pravno lice.


Solarna centrala maksimalne snage 4,86 kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 6 x 5,1m)

Broj solarnih panela:

18 kom (po 270 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili poslovnog objekta, u okolini Beograda

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

6 m x 5,1 m

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  5.690,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za široku potrošnju

17,87 din/kWh VT, crvena tarifa

8,93 din/kWh VT, plava tarifa

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda:
 (ako u određenim mesecima imate više od 250kWh u "crvenoj" zoni, na višoj tarifi)
868 EUR
Prosti period povratka investicije:
 6,52 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda 12.075 EUR


Isplativost investicije ulaganjem u solarnu elektranu je bolja od ulaganja u bilo kojoj banci. Ukoliko tokom dana imate potrošnju energije u određenim časovima veću od 3kW (zimi ili leti), solarna elektrana za sopstvene potrebe može da Vam donese dobre uštede. Gore navedeni proračun prikazuje godišnje uštede po trenutno važećim cenama električne energije, ukoliko na mesečnom obračunu za el. energiju u određenim mesecima imate više od 200kWh u "crvenoj tarifi" pri dnevnoj potrošnji.

Izgradnja solarne centrale podrazumeva sistem ključ u ruke, sa isporukom komponenti izvođenjem i puštanjem centrale u rad.

Poreske pogodnosti

Na osnovu Zakona o PDV, za pravna lica u PDV sistemu, izgradnja solarne elektrane je oslobođena PDV. Raspitajte se više kod svog knjigovođe, ili poreskog savetnika.

Conseko Solarne centrale

Za potrebe realizacije solarne centrale Conseko obavlja:
  • Planiranje i projektovanje Solarne centrale
  • Isporuku visoko kvalitetnih sertifikovanih solarnih panela od polikristalnih i monokristalnih solarnih ćelija
  • Isporuku mrežnih pretvarača Fronius visoke klase, proizvedenih u Zapadnoj Evropi
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad solarne centrale
  • Praćenje proizvodnje sa internet sajta
  • Servis i održavanje

Trajnost Solarne centrale

Solarne centrale koje izvodimo imaju 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju više od 80% svojih početnih performansi.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti i budućnosti! Ne propustite priliku da se uključite u čiste tokove nove energetske revolucije.

Za Vaše potrebe možemo da obračunamo isplativost solarne elektrane, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo realizaciju kompletne Solarne centrale.

Pitajte nas!
================================================== -->