Nezavisno snabdevanje energijom

kontakt tel: (+38111) 2762-725

 
 

Fotonaponski sistem u Borči
 
 

Solarne elektrane

Solarne elektrane su instalacije koje se nalaze na krovu objekta ili slobodnoj površini, a proizvedenu električnu energiju koriste za sopstvene potrebe ili predaju elektrodistribuciji.

Da bi podstakla korišćenje obnovljive solarne energije i smanjila potrošnju fosilnih goriva, Vlada Srbije je u 2013. godini donela novu Uredbu fid-in tarife za solarne elektrane

 - subvencionisani otkup električne energije iz obnovljivih izvora.

Za naše klijente, solarne elektrane snage do 30kW planirane na krovu, imaju prioritet u pripremi dokumentacije i realizaciji objekta.  

Conseko d.o.o. Beograd poseduje najduže iskustvo u regionu u korišćenju solarne tehnologije u proizvodnji struje.

Za potrebe realizacije solarne elektrane vršimo sledeće:

  • Planiranje i projektovanje solarne elektrane
  • Preporučujemo visoko kvalitetne sertifikovane solarne panele od kristalnih i solarnih ćelija od tankog filma
  • Mrežne pretvarače visoke klase, uz dopunski komunikacioni sistem
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad
  • Servis i održavanje

Primer obračuna investicija za solarne elektrane:

Solarna elektrana  sa 20 kW snage maksimalnog kapaciteta (odgovarajuća površina solarnih panela iznosi oko 150 m²)

Broj solarnih panela:

84 kom (po 240 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili skladišta, u središnjoj Srbiji

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

min 140 m2

Nabavna vrednost elektrane (ključ u ruke):

43.000,00 EUR (sa 20% PDV)

Garantovana otkupna cena struje:

20,66 €c po kWh

(prema Uredbi, "Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

 

Procenjeni godišnji prihod:
6.200,00 EUR (sa 20% PDV)

Period povratka investicije:

7 godina

Za dobijanje saglasnosti od distribucije, potrebno je da se napravi idejni projekat solarne elektrane, pa se dalje radi na prikupljanju potrebnih dozvola.

Prema trenutno važećim propisima, prodaju el. energije iz solarne elektrane mora da obavlja pravno lice.

Poreske pogodnosti

Pošto se jedan solarni fotonaponski sistem tretira kao dobro u okviru poslovne imovine preduzeća, moguć je odbitak prethodno plaćenog poreza, pri poreskom obračunu. Raspitajte se više kod svog knjigovođe, ili poreskog savetnika.

Trajnost solarne elektrane

Uredba Vlade Srbije garantuje otkup električne za solarne elektrane u periodu od 12 godina.

Solarne elektrane imaju 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju 80% početnih performansi.

Za Vaše potrebe možemo da obračunamo povraćaj investicije, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo kompletan  sistem solarne elektrane. 

Budite sa nama za korak ispred.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti.

 

Telefon: 011 2762-725 ; mail: conseko@eunet.rs; © 2008 Conseko d.o.o. Beograd, Srbija