Solarne elektrane za sopstvene potrebe

conseko Solarne centrale

Novi Sad, solarna elektrana 145kW

Parking Servis, solarna centrala 50kW

Solarne centrale

Benzinska stanica Mol 2,5kW

 Conseko solarna elektrana

Bačka Topola, solarna centrala 10kW

 Conseko solarna elektrana

Dobanovci, solarna centrala 8,8 kW

conseko Solarne centrale

Kuršumlija, solarna elektrana 30kW

conseko Solarne centrale

Prikaz proizvodnje elektrane

Solarne centrale

Loznica, solarna centrala 6,5kW

conseko Solarne centrale

Banka Societe General, solarna centrala, Beograd 2,5kW

Uključite se u tok korišćenja čiste energije i poboljšajte energetsku efikasnost objekta.

Sa više od 12 godina iskustva na izvođenju solarnih centrala, Conseko d.o.o. Beograd će Vas usmeriti kroz složenost koncepta za proizvodnju iz solarnih elektrana.

Solarne elektrane proizvode "čistu" električnu energiju, a nalaze se na krovu objekta ili na slobodnoj zemljanoj površini. Proizvedena električna energija iz solarne elektrane može da se koristi za zadovoljenje sopstvene potrošnje. Ova čista energija smanjuje energiju koju bi ste platili preuzimanjem iz električne mreže, čime možete ostvariti značajne uštede.

Premda u Srbiji nema subvencionisane cene za otkup proizvedene el. enegije za solarne elektrane, postepeni pad cena solarnih panela, učinio je da solarne centrale od 10 do 150kW i kod nas postanu ekonomski isplative već nakon 6 godina.

Solarne elektrane mogu da obezbede 15-70% električne energije od sopstvene potrošnje, kada na objektu tokom dana postoji stalna potrošnja električne energije.

Primer: isplativost solarne elektrane snage 8kW za pravno lice.


Solarna centrala maksimalne snage 8 kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 10,2 x 5,1m)

Broj solarnih panela:

30 kom (po 275 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili poslovnog objekta, u okolini Beograda

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

10,1 m x 5,1 m

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  8.390,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za široku potrošnju

17,87 din/kWh VT, crvena tarifa

8,93 din/kWh VT, plava tarifa

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda:
 (ako u određenim mesecima imate više od 400kWh u "crvenoj" zoni, na višoj tarifi)
1390 EUR
Prosti period povratka investicije:
 6,03 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda ...  20.850 EUR


Isplativost investicije ulaganjem u solarnu elektranu je bolja od ulaganja novca u banku. Ukoliko tokom dana imate potrošnju energije u određenim časovima veću od 3kW (zimi ili leti), solarna elektrana za sopstvene potrebe može da Vam donese dobre uštede. Gore navedeni proračun prikazuje godišnje uštede po trenutno važećim cenama električne energije, ukoliko na mesečnom obračunu za el. energiju u određenim mesecima imate više od 200kWh u "crvenoj tarifi" pri dnevnoj potrošnji.

Primer: isplativost solarne elektrane snage 31kW za pravno lice, mali kupci


Solarna elektrana maksimalne snage 31,6kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 200m2)

Broj solarnih panela:

115 kom (po 275 W)

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

28,5 m x 6,8 m

Godišnja proizvodnja energije u beogradskom okrugu:

38.870 kWh

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  23.150,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za male kupce na naponu 400V

7,973 din/kWh VT

2,233 din/kWh VT, pristup sistemu

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda
po trenutnim cenama:
4250 EUR
Prosti period povratka investicije:
 5,45 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda 63.750 EUR


Izgradnja solarne elektrane podrazumeva sistem ključ u ruke, sa isporukom komponenti izvođenjem i puštanjem centrale u rad.

Poreske pogodnosti

Na osnovu Zakona o PDV, za pravna lica u PDV sistemu, izgradnja solarne elektrane je oslobođena PDV. Raspitajte se više kod svog knjigovođe, ili poreskog savetnika.

Solarne elektrane Conseko

Za potrebe realizacije solarne elektrane Conseko obavlja:
  • Optimalno planiranje i projektovanje solarne eletrane
  • Isporuku visoko kvalitetnih sertifikovanih solarnih panela od polikristalnih i monokristalnih solarnih ćelija
  • Isporuku mrežnih pretvarača Fronius visoke klase, proizvedenih u Zapadnoj Evropi
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad solarne centrale
  • Praćenje proizvodnje sa internet sajta
  • Servis i održavanje

Trajnost solarne centrale

Solarne centrale koje izvodimo imaju preko 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju preko 80% svojih početnih performansi.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti i budućnosti! Ne propustite priliku da se uključite u čiste tokove nove energetske revolucije.

Za Vaše potrebe možemo da obračunamo isplativost solarne elektrane, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo realizaciju kompletne Solarne centrale.

Pitajte nas!
................................................