Solarne elektrane za svoje potrebe

Solarne centrale

Avala, solarna centrala 11kW

Solarne centrale

Benzinska stanica Mol 2,5kW

Solarne centrale

Loznica, solarna centrala 6,5kW

 Conseko solarna elektrana

Bačka Topola, solarna centrala 10kW

 Conseko solarna elektrana

Dobanovci, solarna centrala 8,8 kW

conseko Solarne centrale

Petrovac, solarna off-grid centrala 3kW

conseko Solarne centrale

Solarna centrala, nadgleda SCADA sistem, Banka So-Ge, Beograd 2,5kW

Beograd, solarna centrala 50kW

Solarne elektrane su instalacije koje proizvode električnu energiju, nalaze se na krovu objekta ili slobodnoj površini. Proizvedenu električnu energiju solarne centrale koriste za sopstvene potrebe potrošnje električne energije.

Ograničenje u Srbiji je da nema više subvencionisane otkupne cene za prodaju proizvedene el. enegije!

Međutim, postepeni pad cena solarnih panela, učinili su da solarne centrale od 10 do 150kW i kod nas postanu ekonomski isplative nakon 6 ili više godina, kroz uštedu na potrošnji električne energije iz mreže. Kod stalne potrošnje el. energije tokom dana, solarne centrale mogu da pokriju do 70% utrošene električne energije. Uslov je da postoji osnovna potrošnja električne energije kontinualno tokom dana.

Sa desetogodišnjim iskustvom Conseko d.o.o. Beograd će Vas usmeriti kroz složenosti koncepata za realizaciju solarnih elektrana.

Primer: isplativost solarne elektrane snage 5kW za pravno lice.


Solarna centrala maksimalne snage 4,86 kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 6 x 5,1m)

Broj solarnih panela:

18 kom (po 270 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili poslovnog objekta, u okolini Beograda

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

6 m x 5,1 m

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  5.690,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za široku potrošnju

17,87 din/kWh VT, crvena tarifa

8,93 din/kWh VT, plava tarifa

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda:
 (ako u određenim mesecima imate više od 250kWh u "crvenoj" zoni, na višoj tarifi)
868 EUR
Prosti period povratka investicije:
 6,52 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda 12.075 EUR


Isplativost investicije ulaganjem u solarnu elektranu je bolja od ulaganja u bilo kojoj banci. Ukoliko tokom dana imate potrošnju energije u određenim časovima veću od 3kW (zimi ili leti), solarna elektrana za sopstvene potrebe može da Vam donese dobre uštede. Gore navedeni proračun prikazuje godišnje uštede po trenutno važećim cenama električne energije, ukoliko na mesečnom obračunu za el. energiju u određenim mesecima imate više od 200kWh u "crvenoj tarifi" pri dnevnoj potrošnji.

Primer: isplativost solarne elektrane snage 30kW za pravno lice, mali kupci


Solarna elektrana maksimalne snage 30kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 200m2)

Broj solarnih panela:

112 kom (po 270 W)

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

28,5 m x 6,8 m

Godišnja proizvodnja energije u beogradskom okrugu:

36.900 kWh

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  26.900,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za male kupce na naponu 400V

6,644 din/kWh VT

2,233 din/kWh VT, pristup sistemu

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda
po trenutnim cenama:
3552 EUR
Prosti period povratka investicije:
 7,60 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda 47.952 EUR


Izgradnja solarne centrale podrazumeva sistem ključ u ruke, sa isporukom komponenti izvođenjem i puštanjem centrale u rad.

Poreske pogodnosti

Na osnovu Zakona o PDV, za pravna lica u PDV sistemu, izgradnja solarne elektrane je oslobođena PDV. Raspitajte se više kod svog knjigovođe, ili poreskog savetnika.

Solarne elektrane Conseko

Za potrebe realizacije solarne centrale Conseko obavlja:
  • Planiranje i projektovanje Solarne centrale
  • Isporuku visoko kvalitetnih sertifikovanih solarnih panela od polikristalnih i monokristalnih solarnih ćelija
  • Isporuku mrežnih pretvarača Fronius visoke klase, proizvedenih u Zapadnoj Evropi
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad solarne centrale
  • Praćenje proizvodnje sa internet sajta
  • Servis i održavanje

Trajnost solarne centrale

Solarne centrale koje izvodimo imaju preko 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju preko 80% svojih početnih performansi.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti i budućnosti! Ne propustite priliku da se uključite u čiste tokove nove energetske revolucije.

Za Vaše potrebe možemo da obračunamo isplativost solarne elektrane, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo realizaciju kompletne Solarne centrale.

Pitajte nas!
================================================== -->