Solarne centrale

Solarne centrale

 Conseko solarna elektrana
conseko Solarne centrale

Solarne centrale su instalacije koje proizvode struju, nalaze se na krovu objekta ili slobodnoj površini. Proizvedenu električnu energiju koriste za sopstvene potrebe ili prodaju elektrodistribuciji.

Kretanje cena električne energije i postepeni pad cena solarnih panela, učinili su da solarne centrale snage od 5 do 50kW i kod nas postanu ekonomski isplative nakon 7 ili više godina, kroz uštedu na smanjenoj potrošnji električne energije. Kod stalne potrošnje el. energije tokom dana, Solarne centrale mogu da pokriju do 70% utrošene električne energije. Uslov je da postoji kontinualna potrošnja električne energije tokom dana.

Conseko d.o.o. Beograd poseduje desetogodišnje iskustvo u projektovanju i primeni solarne tehnologije za proizvodnju struje.

Primer obračuna investicije kod solarne centrale 5kW za pravno lice.


Solarna elektrana maksimalne snage 5 kW 

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 5 x 6,8m)

Broj solarnih panela:

20 kom (po 250 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili poslovnog objekta, u okolini Beograda

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

5m x 6,8 m

Nabavna vrednost elektrane (ključ u ruke):

  6.600,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za široku potrošnju

17,52 din/kWh crvena tarifa

8,76 din/kWh plava tarifa

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda:
 (ako je na mesečnom računu više od 350kWh u "crvenoj" zoni, na višoj tarifi)
915 EUR
Prosti period povratka investicije:
7,21 godina

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda 12.900 EUR


Ukoliko imate potrošnju električne energije u kontinuitetu tokom dana, solarna centrala za sopstvenu potrošnju može da Vam omogući da znatno redukujete račun za električnu energiju. Gore prikazani račun prikazuje godišnje uštede po trenutno važećim cenama, ukoliko je na mesečnom obračunu za el. energiju 300kWh ili više u "crvenoj zoni" pri dnevnoj VT tarifi, odnosno ukoliko se tokom dana troši više od 40kWh.
Izgradnja solarne centrale podrazumeva sistem ključ u ruke, sa projektom Solarne centrale, isporukom komponenti i izvođenjem i puštanjem u rad.

Poreske pogodnosti

Na osnovu izmena zakona o PDV u 2015. godini, za pravna lica u PDV sistemu, izgradnja je oslobođena PDV. Raspitajte se više kod svog knjigovođe, ili poreskog savetnika.

Conseko Solarne centrale

Za potrebe realizacije Solarne centrale Conseko obavlja:
  • Planiranje i projektovanje Solarne centrale
  • Dostavu visoko kvalitetnih sertifikovanih solarnih panela od polikristalnih i monokristalnih solarnih ćelija
  • Isporuku mrežnih pretvarača visoke klase, proizvedenih u Zapadnoj Evropi, uz dopunski komunikacioni sistem
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad
  • Servis i održavanje

Trajnost Solarne centrale

Solarne centrale koje izvodimo imaju 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju više od 80% svojih početnih performansi.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti i budućnosti! Ne propustite priliku da se uključite u tokove nove energetske revolucije.

Za Vaše potrebe možemo da obračunamo povraćaj investicije, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo realizaciju kompletne Solarne centrale.

Javite se!