Inovativnim rešenjima
ka originalnom novom brendu kompanije

Shodno iskustvu od preko dve decenije u oblasti farmacije (R&D, zastupanje stranih farmaceutskih kompanija) i kontinuiranom praćenju trendova na inostranom tržištu u oblasti farmacije Conseko pharm pruža sledeće usluge ključnim klijentima, distributerima farmaceutskih proizvoda, koji žele dodatno jačanje pozicije na tržištu kroz uvođenje sopstvenih brendova:

RAZVOJ NOVIH PROIZVODA / KREIRANJE NOVOG BRENDA

Dijetetski suplementi, medicinska kozmetika, medicinska sredstva

 • Analiza postojećeg portfolija klijenta
 • Predlaganje indikacionog područja u kome će se kreirati novi brend
 • Analiza domaćeg i inostranog tržišta prema datoj indikacionoj grupi
 • Predlaganje portfolija novih proizvoda
 • Osmišljavanje idejnog koncepta novih formulacija koje će proizvodima obezbediti startnu konkurentnost na tržištu

PRIPREMA BIZNIS PLANOVA

 • Izrada kalkulacija cena za nove proizvode
 • P&L analiza za novi portfolio proizvoda u cilju procene opravdanosti ulaska u projekat novih proizvoda

OBEZBEĐIVANJE USLUŽNE PROIZVODNJE

 • Razvoj formulacija na laboratorijskom nivou
 • Obezbeđivanje uslužne proizvodnje kreiranih formulacija proizvoda kod proverenih domaćih i inostranih uslužnih proizvođača
 • Praćenje proizvodnje

RAZVOJ BREND STRATEGIJE

 • Predlaganje marketing strategije pristupa tržištu
 • Izrada marketing plana
 • Kreiranje dizajna (logo i pakovanje proizvoda) koji pruža brzu prepoznatljivost brenda

REGISTRACIJA

 • Uslužna registracija dijetetskih suplemenata
 • Uslužna registracija medicinskih sredstava

Za sve dodatne informacije Kontaktirajte nas

Direktor: Mr ph. Zdenka Vuković