Nezavisno snabdevanje energijom

kontakt tel: (+381 11) 2772-399

 
 
Kucni fotonaponski sistem Sunset
 
Fotonaponski solarni krov
 
Kombinovani solarni sistemi na kuci
 
Solarna fasada 6,18kW, Sunset
 
 
Fotonaponski sistem u Borči
 

Fotonaponski paneliisistemi

Fotonaponski sistemi

Fotonaponski sistemi su sistemi koji sadže fotonaponske panele za proizvodnju struje. U zavisnosti od načina rada u odnosu na električnu mrežu, postoje dve vrste fotonaponskih sistema: solarne elektrane i nezavisni (ostrvski) sistemi. 


Solarne elektrane

Solarne elektrane su energetska postrojenja u mreži, koja proizvode struju iz solarnih panela. Da bi podstakla korišćenje solarne energije i smanjila potrošnju fosilnih goriva, Vlada Srbije je uvela takozvane fid-in tarife za otkup električne energije iz obnovljivih izvora.
Cena struje u Srbiji dobijena na ovaj način, podstiče proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i siguran prihod od prodaje električne energije u garantovanom periodu od 12 godina.  
Conseko d.o.o. Beograd nudi sledeće usluge:

 • Planiranje u projektovanje solarnog postrojenja
 • Visoko kvalitetne sertifikovane solarne panele od kristalnih i amorfnih solarnih ćelija
 • Naponske pretvarače visoke klase, uz dopunski komunikacioni sistem
 • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
 • Puštanje u rad
 • Servis i održavanje

Za više detalja o ulaganju i isplativosti, pročitajte na našoj stranici solarne elektrane.

Nezavisni ostrvski sistemi

  Fotonaponski sistemi koji se postavljaju na izdvojene objekte gde nije dostupna električna energija su nezavisni (ostrvski) sistemi. Nezavisni fotonaponski sistemi sadže akumulatore u koje se skladišti energija, kako bi bila raspoloživa tokom noći i oblačnog dana. Više detalja o različitim primenama za za nezavisne fotonaponske sisteme možete da pročitate na našoj strani energetski nezavisni objekti.

  Fotonaponski paneli

  Fotonaponski paneli sadrže solarne ćelije od poluprovodnika u kojima se proizvodi električna struja pri izlaganju svetlosti. Postoji nekoliko tehnologija od kojih se izrađuju solarni paneli. Solarne ćelije ugrađene u jedan fotonaponski panel mogu biti polikristalne, monokristalne ili amorfne. Na komercijalnom tržištu, mogu se pronaći fotonaponski paneli čija se snaga kreće od 10W pa do 310W. Više detalja o ponudi gde se mogu naćifotonaponski solarni paneli pogledajte na strani Conseko proizvodi: solarni paneli.

  Fotonaponski solarni paneli imaju 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju 80% performansi snage. Po isteku radnog veka, moguća je reciklaža iz solarnih panela.


Telefon: 011 2772-399;

mail: conseko@eunet.rs;

© 2008 Conseko d.o.o. Beograd