Nezavisno snabdevanje energijom

kontakt tel: (+381 11) 2772-399

 
 
Kucni fotonaponski sistem Sunset
 
Fotonaponski solarni krov
 
Kombinovani solarni sistemi na kuci
 
Solarna fasada 6,18kW, Sunset
 
 
Fotonaponski sistem u Borči
 


Fotonaponski paneli i sistemi

Fotonaponski sistemi

Fotonaponski sistemi su sistemi koji sadže fotonaponske čelije za proizvodnju struje. U zavisnosti od načina rada u odnosu na električnu mrežu, postoje osnovne dve vrste fotonaponskih sistema: Solarne centrale i nezavisni (ostrvski) sistemi. 


Solarne centrale

Solarne centrale su energetska postrojenja u mreži, koja proizvode struju iz solarnih panela. Donedavno se proizvedena struja koristila da bi se preko takozvane fid-in tarife vršio otkup električne energije proizvedene iz solarnih panela. 

Subvencionisana cena struje dobijena na ovaj način, podstiče proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i siguran prihod od prodaje električne energije u garantovanom periodu od 12 godina.  

Obzirom da su državne subvencije prekinute, odnedavno se kao novi koncept primenjuju Solarne centrale (solarne centrale) koje proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe - samopotrošnju.

Conseko d.o.o. Beograd nudi sledeće usluge:

 • Planiranje u projektovanje solarnog postrojenja
 • Visoko kvalitetne sertifikovane solarne panele od kristalnih i amorfnih solarnih ćelija
 • Naponske pretvarače (invertore) visokih performansi i fleksibilnosti, uz praćenje proizvodnje putem interneta
 • Isporuku i montažu sistema sa tehničarima obučenim u inostranstvu
 • Puštanje u rad
 • Servis i održavanje.

Za više detalja o ulaganju i isplativosti, pročitajte na našoj stranici Solarne elektrane.

Nezavisni ostrvski sistemi

  Fotonaponski sistemi koji se postavljaju na izdvojene objekte gde nije dostupna električna energija su nezavisni (ostrvski) sistemi. Nezavisni fotonaponski sistemi sadže akumulatore u koje se skladišti energija, kako bi bila raspoloživa tokom noći i oblačnog dana. Više detalja o različitim primenama za za nezavisne fotonaponske sisteme možete da pročitate na našoj strani energetski nezavisni objekti.

  Fotonaponski paneli

  Fotonaponski paneli sadrže solarne ćelije od poluprovodnika u kojima se proizvodi električna struja pri izlaganju svetlosti. Postoji nekoliko tehnologija od kojih se izrađuju solarni paneli. Solarne ćelije ugrađene u jedan fotonaponski panel mogu biti polikristalne, monokristalne ili amorfne. Na komercijalnom tržištu, mogu se pronaći fotonaponski paneli čija se snaga kreće od 10W pa do 310W. Više detalja o ponudi gde se mogu naćifotonaponski solarni paneli pogledajte na strani Conseko proizvodi: solarni paneli.

  Fotonaponski solarni paneli imaju 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju 80% performansi snage. Po isteku radnog veka, moguća je reciklaža iz solarnih panela.


Telefon: 011 2772-399;

mail: conseko@eunet.rs;

© 2008 Conseko d.o.o. Beograd