Nezavisno snabdevanje energijom
kontakt tel: (+38111) 2765-822

 
Kucni fotonaponski sistem Sunset
 
Fotonaponski solarni krov
 
Kombinovani solarni sistemi na kuci
 
Solarna fasada 6,18kW, Sunset
 
 
Fotonaponski sistem u Borči
 

Fotonaponski paneli i sistemi

Fotonaponski paneli

Fotonaponski paneli sadrže solarne ćelije od poluprovodnika u kojima se proizvodi električna struja pri izlaganju svetlosti. Postoji nekoliko tehnologija od kojih se izrađuju solarni paneli. Solarne ćelije ugrađene u jedan fotonaponski panel mogu biti polikristalne, monokristalne ili amorfne. Na komercijalnom tržištu, mogu se pronaći fotonaponski paneli čija se snaga kreće od 10W pa do 310W. Više detalja o ponudi gde se mogu naćifotonaponski solarni paneli pogledajte na strani Conseko proizvodi: solarni paneli.

Fotonaponski solarni paneli imaju 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju 80% performansi snage. Po isteku radnog veka, moguća je reciklaža iz solarnih panela.


Fotonaponski sistemi

Fotonaponski sistemi su sistemi koji sadže fotonaponske panele. U zavisnosti od načina rada u odnosu na električnu mrežu, postoje dve vrste fotonaponskih sistema: solarne elektrane i nezavisni (ostrvski) sistemi. 


Solarne elektrane

Solarne elektrane su energetska postrojenja u mreži, koja proizvode struju iz solarnih panela. Da bi podstakla korišćenje solarne energije i smanjila potrošnju fosilnih goriva, Vlada Srbije je uvela takozvane fid-in tarife za otkup električne energije iz obnovljivih izvora.
Cena struje u Srbiji dobijena na ovaj način, podstiče proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i siguran prihod od prodaje električne energije u garantovanom periodu od 12 godina.  
Conseko d.o.o. Beograd nudi sledeće usluge:

  • Planiranje u projektovanje solarnog postrojenja
  • Visoko kvalitetne sertifikovane solarne panele od kristalnih i amorfnih solarnih ćelija
  • Naponske pretvarače visoke klase, uz dopunski komunikacioni sistem
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad
  • Servis i održavanje

Za više detalja o ulaganju i isplativosti, pročitajte na našoj stranici solarne elektrane.

Nezavisni ostrvski sistemi

  • Fotonaponski sistemi koji se postavljaju na izdvojene objekte gde nije dostupna električna energija su nezavisni (ostrvski) sistemi. Nezavisni fotonaponski sistemi sadže akumulatore u koje se skladišti energija, kako bi bila raspoloživa tokom noći i oblačnog dana. Više detalja o različitim primenama za za nezavisne fotonaponske sisteme možete da pročitate na našoj strani nezavisno snabdevanje.
Telefon: 011 2765 822 ; mail: conseko@eunet.rs; © 2008 Conseko d.o.o. Beograd, Srbija