Хибридни соларни систем постављен у школи у Панчеву

У средњој Машинској школи „Панчево“ поставили смо соларни систем који у комбинацији са ветрогенератором који је произведен у школи треба да обебеди струју за осветљење неколико учионица у школи. Фотонапонски панели имају укупну инсталирану снагу од 500W.

Карактеристика овог система је што омогућује on-line праћење производње струје из система и напон на батеријама, тако да се ти подаци виде на рачунару или на мобилним телефонима.
Монтажа ветрогенератора који су професори школе са ученицима направили, очекује се у наредних месец дана.

Objavljeno pod Наше референце | Komentari su isključeni na Хибридни соларни систем постављен у школи у Панчеву

Трофазни независни систем

Реализовали смо независни трофазни енергетски систем укупне снаге 15kW.
Систем поседује три претварача напона који раде синхронизовано и производе трофазну струју 3х5 kW.
Помоћу МППТ регулатора, 11kW са соларних панела допуњује батерије.
Батерије поседују балансере за изједначавање напона.
Систем поптуно задовољава енергетске потребе објекта током године, осим децембра и јануара, када се у систему повремено користи агрегат.

Objavljeno pod Наше референце, Соларни независни системи | Komentari su isključeni na Трофазни независни систем

Претварачи напона за независне објекте

Претварачи напона су уређаји који једносмерну струју претварају у наизменичну струју, потребну за рад стандардних електичних уређаја.

Независни (остврски) системи користе струју из соларних панела и акумулатора да би произвели напон 230V. Претвараче напона користимо када не добијамо струју из електричне мреже.
Претварачи за независне системе могу бити острвски или УПС системи.
Остврски системи су за куће, викендице, камп приколице, чамце, сплавове и слично, где није доведена ел. енергија.УПС претварачи обезбеђују беспрекдино напајање у случају када дође до нестанка струје.
Напон акумулатора
Острвски претварачи напона претварају једносмерну струју из акумулатора, напона 12V, 24V или 48V, у наизменичну струју напона 230В. За мање системе се обично користе инвертори мање снаге и са нижим напоном акумулатора. Супротно се ради код већих система. На пример, инвертори до 2.000W имају номинални напон батерије 12V; 4.000W модели обично имају 24V или 48V номинални напон батерије; и 5.000W модели су обично упарени са батеријама номиналног напона 48V.

Инвертори са синусним излазним напоном, или са модификованим синусом
Према излазном сигналу претварачи се деле на претвараче са модификованим синусом и синусне претвараче.
Претварачи напона са модификованим синусом су једноставније конструкције и повољнији су по цени. Они могу да се користе за напајање уређаја као што су фрижидери, телевизори, ручни алати, сијалице итд. Међутим, они могу да производе сметње при раду појединих уређаја као што су ЛЕД телевизори, музички уређаји и неонска расвета. Њихова карактеристика напона има „тестераст“ облик.
Синусни претварачи су уређаји који су сложеније технологије и производе чист наизменични синусни сигнал, какав постоји на електричној мрежи. Синусни излаз може практично да напаја било коју врсту потрошача, чак и осетљиву аудио електронику. Излазни сигнал ових претварача је идентичан излазном сигналу из електро мреже.

Континуирана излазна снага острвских претварача
Претварач обезбеђује енергију за комплетно AC оптерећење. Потребно је да претварач има довољно снаге да задовољи потребе свих апарата који раде истовремено. Пре избора инвертора морате да знате који ће претварачи бити коришћени и колика је њихова укупна снага.
Једна од битних карактеристика претварача за енергетски независне објекте јесте да приликом старта електромотора могу да обезбеде струју за покретање мотора. Наиме, приликом старта електромотора, струја при покретању је неколико пута већа него код стандардног режима рада мотора. Таква појава се дешава код покретања фрижидера, пумпе или било ког електромотора.
Предност ових претварача у односу на електричне агрегате јесте у томе да не морају да имају неколико пута већу снагу да би могли да покрену неку пумпу. Ови претварачи приликом старта могу да обезбеде вршну снагу која је потребна да мотор „ухвати залет“.

Пуњач батерија
Многи острвски инвертори имају интегрисан пуњач који се може користити за пуњење батерија из АЦ извора, као што је дизел агрегат, или електрична мрежа. Ова функција негира потребу за засебним пуњачем. Интегрисани пуњач је посебно користан у периодима када фотонапонски панели не могу да држи корак са кућним оптерећењима, као што су током кратких и често облачних дана зими. Пуњач батерија се користи и за „изједначавање“ напона батерије тако што их контролисано препуњава, водећи рачуна да се чак и најслабије батерије повремено допуне. То је веома препоручљиво за одржавање и дуг радни век батерија.

Претварач напона

Objavljeno pod Соларни независни системи | Komentari su isključeni na Претварачи напона за независне објекте

Како оријентација соларних панела утиче на производњу?

Оптималан нагиб крова на који се постављају соларни панели је између 30 и 35 степени у односу на хоризонт. У случају када је кров потпуно раван, производња струје ће бити 12% мања у односу на кров окренут према југу чији је нагиб 30 степени.
Чест је случај да кућа нема потпуну оријентацију према југу. Губици када је кров окренут југоисточно или југозападно, под углом од 45 степени од правца југа износе само 4%. Разлог томе је да се соларна енергија не добија само кроз директно зрачење Сунца, већ и дифузију зрака кроз атмосферу и одбијањње зрака од објеката на земљи.
Када је кров окренут потпуно према истоку производња струје ће износити 87% производње која би била када је кров оријентисан према југу. На производњу струје коју дају соларни панели утиче интензитет сунчевог зрачења, а на спољлна температура ваздуха.
Податке за наведени пример смо узели за локацију Крагујевца.

Objavljeno pod Соларни независни системи | Komentari su isključeni na Како оријентација соларних панела утиче на производњу?

Резервно напајање за нестанак струје

Станице за резервно напајање електричном енергијом користе се ради очувања континуитета активности приликом нестанка електричне енергије.
Оне обезбеђује непрекидно снабдевање струјом у трајању од неколико часова па да више дана.
За разлику од стандардних УПС уређаја којима се спречава губитак података или квар опреме код нестанка струје, станица за непрекидно напајање обезбеђује ви ше од тога. Осим даљег рада рачунара и других уређаја који нестанак електричне енергије неће ни осетити, станица за непрекидно напајање током више часова обезбеђује:
– континуитет пружања услуга клијентима
– очување продуктивности рада
– испоруку услуга на време
– очување поверења клијената
– непрекидно електрично снабдевање уређаја.
Станицу за непрекидно напајање чине акумулатори за складиштење електричне енергије, претварач /пуњач за претварање напона на 230V и ултрабрзи релеј који напајање са мреже пребацује на станицу за резервно напајање.
Како би се продужио период у коме ће бити омогућено непрекидно снабдевање струјом, станици је могуће додати соларне панеле.
Осим обезбеђења струје за случај нестанка електричне енергије, систем за резервно напајање обезбеђује стабилно снабдевање струјом у случају слабог напона или превисоког напона на мрежи, штитећи уређаје и обезбеђујући континуитет снадбевања.
Конкретна решења можете погледати на страници непрекидно напајање

Objavljeno pod Соларни независни системи | Komentari su isključeni na Резервно напајање за нестанак струје

Шта је исплативије: мале соларне електране, или соларни паркови?

Мале кровне инсталације за соларне електране су далеко исплативије од инвестиција у соларне паркове на земљи од неколико мегавата. Најпре, мале соларне електране не захтевају инвестицију у изградњу капацитета за трансфер и пренос електричне енергије (далеководе и неколико трафостаница). Затим, кровне инсталације имају јефтинију носећу конструкцију. Осим тога, за solarnе elektrane на крову не користи се земљиште, за шта је потребна обимнија документација и комуналне дозволе. На крају, енергија која се производи троши се у непосредном комшилуку, тако да су губици у преносу електричне енергије до корисника мањи, а локално снабдевање струјом стабилније и поузданије.

 

Objavljeno pod Соларне електране | Komentari su isključeni na Шта је исплативије: мале соларне електране, или соларни паркови?

Соларни панели немачке фирме Luxor остварују перформансе изнад номиналних

Немачка фирма  Luxor, према тестовима остварује перформансе које су изнад каталошких. Карактеристике соларниџ панела које Conseko д.о.о. има у својој понуди, могу се прегледати на сајту  solarnipaneli.org

 

Objavljeno pod Соларне електране | Komentari su isključeni na Соларни панели немачке фирме Luxor остварују перформансе изнад номиналних

Да ли је погоднија градња соларне електране на крову или на пољани?

Процедура за градњу соларне електане је једноставнија ако је желите да градите на крову него на земљи. Пројектна документација  мање је обимна и захтевна. Сама изградња електране мање је скупа, за електране снаге до 50 киловата.

Електрана на земљи

Да бисте започели процес добијања дозвола за градњу соларне електране, треба да имате власничка права над објектом, или да поседујете дугорочни уговор о закупу. Дозволе за градњу електране траже се најпре од урбанистичког одељења ради добијања одобрења за израдњу, односно грађевинске дозволе. За добијање потребних дозвола и планирање градње, потребна је израда пројекта.

Соларни панели на крову

Пример исплативости инвестиције за градњу соларне електране можете видети на нашој страници solarnе elektrane.

Objavljeno pod Соларне електране | Komentari su isključeni na Да ли је погоднија градња соларне електране на крову или на пољани?

Колико електричне енергије производе мале соларне електране?

Соларна електрана прикључена на електричну мрежу, годишње ће на територији Србије, у зависности од географског подручја, произвести између 1100kWh i 1400kWh eлектричне енергије по једном инсталираном киловату.

Остварени приход према откупној цени електричне енергије, можете видети на кроз пример на нашој страни solarnе elektrane

Мала соларна електрана

Objavljeno pod Соларне електране | Komentari su isključeni na Колико електричне енергије производе мале соларне електране?

Да ли мале соларне електране кваре квалитет електричне енергије?

Мале соларне електране, за разлику од великих електрана, не захтевају велике далеководе и трафостанице. Електрична енергија коју произведе мала соларна електрана утроши се на оближњим објектима.  При томе, мале соларне електране ће ојачати мрежу, остварујући побољшање напона све до трафостанице и смањиће губитке у дистрибутивном преносу енергије.

Objavljeno pod Соларне електране | Komentari su isključeni na Да ли мале соларне електране кваре квалитет електричне енергије?