Како ради систем за производњу струје за сопствене потребе

Систем са складиштењем енергије за сопствене потребе (ESS)
Помоћу Victron ESS система са батеријама за складиштење енергије за сопствене потребe, струја се користи за сопствене потребе (self consumption), без предаје вишка произведене енергије у мрежу.
Поред тога, овај систем има опцију и да се предаје вишак струје у дистрибутивну мрежу.

Производња и предаја вишка произведене енергије у мрежу
Подешавањем уређаја Victron Color Control GX одабира се полиса за „fееd-in“, односно предају вишка произведене енергије кроз електричну мрежу.
Систем обавља рад тако да се вишком тренутне производње енергије из соларних панела у односу на коришћење енергије најпре допуњују батерије. Уколико током дана батерије постану пуне а производња струје из соларних панела постане већа од потрошње у оквиру објекта, што контролише контролно бројило Energy meter, у оквиру локалне мреже, тада се вишак произведене електричне енергије предаје кроз електричну мрежу.

Производња енергије за сопствене потребе
Подешавањем уређаја Color Control GX одабира се полиса за „self consumption“, односно производњу струје за сопствене потребе.
Електрична енергија која се током дана производи користи за сопствене потребе, без предаје вишка енергије у мрежу.
Систем поседује Energy meter, који се поставља иза мерног места на електричној инсталацији објекта, чиме се стално прати ток енергије и омогућује да електрана ради као систем који производи струју за сопствене потребе „self consumption“, т.ј. предаје тачно онолико колико је потрошња енергије на објекту, када је снага електране довољна.
Када је производња струје из соларних панела већа од потрошње енергије, вишком енергије допуњују се батерије, а након тога CCGX предаје сигнал мрежном преварачу да смањи производњу струје на потребан ниво.

Када је производња струје из соларних панела мања од потрошње енергије (током вечери и ноћи), недостајућа разлика енергије се преузима из батерија. Уколико се батерије испразне до задате границе, тек тада започиње коришћење енергије из мреже и то пре свега за рад потрошача, док ће се батерије увек само допуњивати из соларних панела.

Праћење произведене електричне енергије из централе могуће је приступом са интернет страницу произвођача опреме Victron, одакле се удаљеним приступом очитавају тренутне вредности и историја производње и коришћења електричне енергије.

Поред основне функције да се енергија из батерија користи када производња из соларних панела није довољна, батерије имају и функцију тзв. бекап система, а то значи обезбеђења континуитета енергије за критичне потрошаче у случају нестанка електричне енергије. За овакве ситуације увек постоји одређена резерва енергије у батеријама.

Функционална шема соларне центале за сопствене потребе
Топологија соларне централе која поседује систем складиштења енергије приказане је на доњој функционалној шеми.

Ovaj unos je objavljen pod Соларни независни системи. Zabeležite stalnu vezu.