Претварачи напона за независне објекте

Претварачи напона су уређаји који једносмерну струју претварају у наизменичну струју, потребну за рад стандардних електичних уређаја.

Независни (остврски) системи користе струју из соларних панела и акумулатора да би произвели напон 230V. Претвараче напона користимо када не добијамо струју из електричне мреже.
Претварачи за независне системе могу бити острвски или УПС системи.
Остврски системи су за куће, викендице, камп приколице, чамце, сплавове и слично, где није доведена ел. енергија.УПС претварачи обезбеђују беспрекдино напајање у случају када дође до нестанка струје.
Напон акумулатора
Острвски претварачи напона претварају једносмерну струју из акумулатора, напона 12V, 24V или 48V, у наизменичну струју напона 230В. За мање системе се обично користе инвертори мање снаге и са нижим напоном акумулатора. Супротно се ради код већих система. На пример, инвертори до 2.000W имају номинални напон батерије 12V; 4.000W модели обично имају 24V или 48V номинални напон батерије; и 5.000W модели су обично упарени са батеријама номиналног напона 48V.

Инвертори са синусним излазним напоном, или са модификованим синусом
Према излазном сигналу претварачи се деле на претвараче са модификованим синусом и синусне претвараче.
Претварачи напона са модификованим синусом су једноставније конструкције и повољнији су по цени. Они могу да се користе за напајање уређаја као што су фрижидери, телевизори, ручни алати, сијалице итд. Међутим, они могу да производе сметње при раду појединих уређаја као што су ЛЕД телевизори, музички уређаји и неонска расвета. Њихова карактеристика напона има „тестераст“ облик.
Синусни претварачи су уређаји који су сложеније технологије и производе чист наизменични синусни сигнал, какав постоји на електричној мрежи. Синусни излаз може практично да напаја било коју врсту потрошача, чак и осетљиву аудио електронику. Излазни сигнал ових претварача је идентичан излазном сигналу из електро мреже.

Континуирана излазна снага острвских претварача
Претварач обезбеђује енергију за комплетно AC оптерећење. Потребно је да претварач има довољно снаге да задовољи потребе свих апарата који раде истовремено. Пре избора инвертора морате да знате који ће претварачи бити коришћени и колика је њихова укупна снага.
Једна од битних карактеристика претварача за енергетски независне објекте јесте да приликом старта електромотора могу да обезбеде струју за покретање мотора. Наиме, приликом старта електромотора, струја при покретању је неколико пута већа него код стандардног режима рада мотора. Таква појава се дешава код покретања фрижидера, пумпе или било ког електромотора.
Предност ових претварача у односу на електричне агрегате јесте у томе да не морају да имају неколико пута већу снагу да би могли да покрену неку пумпу. Ови претварачи приликом старта могу да обезбеде вршну снагу која је потребна да мотор „ухвати залет“.

Пуњач батерија
Многи острвски инвертори имају интегрисан пуњач који се може користити за пуњење батерија из АЦ извора, као што је дизел агрегат, или електрична мрежа. Ова функција негира потребу за засебним пуњачем. Интегрисани пуњач је посебно користан у периодима када фотонапонски панели не могу да држи корак са кућним оптерећењима, као што су током кратких и често облачних дана зими. Пуњач батерија се користи и за „изједначавање“ напона батерије тако што их контролисано препуњава, водећи рачуна да се чак и најслабије батерије повремено допуне. То је веома препоручљиво за одржавање и дуг радни век батерија.

Претварач напона

Ovaj unos je objavljen pod Соларни независни системи. Zabeležite stalnu vezu.