Резервно напајање за нестанак струје

Станице за резервно напајање електричном енергијом користе се ради очувања континуитета активности приликом нестанка електричне енергије.
Оне обезбеђује непрекидно снабдевање струјом у трајању од неколико часова па да више дана.
За разлику од стандардних УПС уређаја којима се спречава губитак података или квар опреме код нестанка струје, станица за непрекидно напајање обезбеђује ви ше од тога. Осим даљег рада рачунара и других уређаја који нестанак електричне енергије неће ни осетити, станица за непрекидно напајање током више часова обезбеђује:
– континуитет пружања услуга клијентима
– очување продуктивности рада
– испоруку услуга на време
– очување поверења клијената
– непрекидно електрично снабдевање уређаја.
Станицу за непрекидно напајање чине акумулатори за складиштење електричне енергије, претварач /пуњач за претварање напона на 230V и ултрабрзи релеј који напајање са мреже пребацује на станицу за резервно напајање.
Како би се продужио период у коме ће бити омогућено непрекидно снабдевање струјом, станици је могуће додати соларне панеле.
Осим обезбеђења струје за случај нестанка електричне енергије, систем за резервно напајање обезбеђује стабилно снабдевање струјом у случају слабог напона или превисоког напона на мрежи, штитећи уређаје и обезбеђујући континуитет снадбевања.
Конкретна решења можете погледати на страници непрекидно напајање

Ovaj unos je objavljen pod Соларни независни системи. Zabeležite stalnu vezu.